Kelime anlam ile CEM, toplanmak birleşmek bir olmak, BİRLiK demektir. "Alevilğin kalbi cem´de atar. Alevilğin sırrı cem´de yatar" Alevilği bütün yönleri ile anlamak cem´i anlamak, cem´i anlamak Alevilği anlamaktır. Cemde yapılan her hareketin her sözün inançsal, kültürel, toplumsal derin anlamlar vardır. Alevilgin bütün özelikleri cem´de toplanmıştır, dolaysı ile yüzlerce kitap konusu olan bu detaylara burada değinmek olanaksız bu nedenle cem konusuna yüzeysel olarak bir değinelim.
Cem´in inançsal kaynağı, Kırklar Cemidir. özet olarak Kırklar Ceminde: Hz. Muhammed´in Tanrı´yı ziyareti ve sonra 40´lar meclisi denilen bir toplantya katıldığından söz edilmektedir. Muhammed toplantıya girmek için kapıyı çalar Peygamber olduğunu söyler fakat içeriye alınmaz, bir kaç defa dener sonra," bende fakir bir kulum sizden biriyim" deyince içeri alınır. Yani bu meclise isteyen herkes giremez, oraya giren rütbesini, malın mülkünü defterden silmesi gerekir, ve oraya girmek için gönülden istekli ve ısrarlı olmak gerekir.
Muhammed Kırklar Meclisine (CEM´NE) girice kim olduklarını ve kimin büyük (baş) küçük olduğunu sorar? Bize Kırklar derler, bizim küçüğümüzde büyüğümüzde uludur cevabını alır. Muhammed sayar bakar, kadın erkek 39 kişi, biriniz nerede der, - O dışarıdadır, görevdedir derler. Muhammed isbat ister, birisi Hz. Ali´nin koluna bir bıçak vurur, hepsinden kan akar, bir damla pencereden içeri düşer. Ali´nin kolu sarılır diğerlerinden dökülen kan da durur. Burada ki mesaj, Cem´de kadın, erkek herkesin eşit ve aynı seviyede olduğudur, birisinin acısı durunca hepsinin acısı durur.
Ortaya bir üzüm tanesi getirilir, Muhammed´ten bunu kırk kişiye paylaştırlması istenir. Muhammed zor durumda kalır, Haktan yardım gelir, üzüm tanesi ezilip serbet edilir, buna kırk kişi banıp, mest olup semaha kalkarlar. Burada verilen önemli mesaj yine eşitlik ve paylaşmaktır, hakkına düşene razı olmaktır.
Semah dönerken Muhammed´in başnda ki sarık düşer ve 40 parça olur, Kırklar bu parçalar bellerine balarlar. Muhammed pirlerini sorar, - Pirimiz Hz. Ali, rehberimiz Hz. Cebrail´dir, cevabını alırlar. Muhammed Hz. Ali´nin yanına gelir, Tanrı katına çıkarken önüne çıkan aslanın ağzına verip, ancak o zaman yoluna devam edebildği, Peygamberlik yüzüğünü        Hz. Ali´nin parmağında görür.
Burada verilen mesaj: Sadece peygamberler değil, olgun insanların tarının halifesi, onun elçisi, onun bir parçası olduğudur, gökte aranan yerdedir düşüncesidir. Sonuçta ortaya çıkan ve akla mantığa uyan ve gönülden her insanın katlabileceği sonuç: Tarı yeri göğü yaratmışsa da, onun elçisi, söz sahibi, insandır. İnsanlarda dünyadaki nimetleri (değerleri) ortaklaşa eşitçe paylaşılmalıdır. Bu CEM´in inançsal temelini oluşturmaktadır.
CEM´in Toplumsal temeli :Tarih boyu, fakir, emeği ile geçinen, ezilen, haksızlklara urayan, yurtan yurda göç etmek zorunda kalan insanlar, eski yeniyi bir birine katmış , bütünleşmiş, kendine bir yol çizmeye kalkmış. Ve bu olay Anadolu´da, Türk, Kürt Arap, Azeri, Müslüman Hiristiyan birçok inanç ve millet arasında olmuş. Tabiki bu insanlar da, bu baskı zulüme, zaman, zaman başkaldırmış ve hakim güçlerce ezilmişlerdir. Ama teslim olmamışlar, kendi inanç, kültür ve toplumsal düzenlerini kurmuşlar. Yaptıklar her iş, yasa, kanun dışı sayıldığı için, bunu gizli yapmak zorunda kalmışlar. İşte toplumsal açıdan CEM´i ezilen Anadolu insanınn, bin bir yola başvurarak, bin bir çiçekten öz alarak, kendi kültür, inanç ve toplumsal yaşam deneyimlerinin örenilip, öretildği, yaşanılıp, yaşatıldığı, her yönü ile bir gözden geçirildği bir toplantıdır. (genelkuruldur, kongredir)
CEM; barış, özgürlük, eşitlik, ibadet ve sevgi yeridir. Cem yargı ve karar yeridir. Birlik ve dirliğin korunup serilendiği yerdir. Cemde sunulan can, söynenen söz, sergilenen özdür. Hizmet ve sohbet muhabbet yeridir. Kul-köle, efendi-beyin olmadğı eşit ve hür canların olduğu yerdir. Şaşmasın, yoldan düşmesin diye el ele verilen yerdir cem. Yol taşı, yol kuşuna atılmaz cemde. Af, şefaat, rıza meydanıdır cem. İnsan aşılanır, kötülüklerden kesilir, çiğ olan pişer cemde. Güvenin, sevenin yeri, bacı-kardaşın meydanıdır Cem. Saklar seni, cem erenleri, serini verir sırını vermez. İkrar iman yeridir, ölçü ve hükmün yeridir. Edep ve erkan yeridir cem. Bir ulu divandır meydan, Hak adına, halk adına Pir´indir ferman. Canların mutluluğu esastır.
Kurallar sadece inanmak, tekrarlamak için değil, uygulamak, bir yaşam biçimine dönüştürmek içindir. Temel kurallar korunur saklanır, her şeye kılavuzdur akıl. Günü gelir korur kendini, gizlenir. Günü gelir ışık, çiçek saçar aleme. Alemi her yönü ile bilmeden, değiştirmek mümkün değildir. öz degişmez, ama don (şekil görünü) zamana gelişmeye uyar değişir zenginleşir. Cemde dünya ileri görülür, halk senden razı ise, HAK´ta razıdır. Cennet, cehennem Cem´dedir. Nur kuşaklının yerine, kıl kuşaklı soru sual yapmakta, cem erenleri ile karar verilmektedir. Bu yolda yolcu olan kendini kanıtlamalı, ceme girmeye layık olmaldır. Cemde can ile cemát dengesi kurulur. Mala, güzelliğe, hatıra, zora yer yoktur meydanda. Biri kırk, kırkı bir olur canlar Cem´de...

CEM ve 12. Hizmet
Cem´de Pir, (Mürit, Dede, Baba) Hem mülkün hem gönüllerin sultanidir, Hak Muhammet Ali Postunda oturur, Cemi yönetir.. Cemden önce Pir, Rehberle(yardmcý yol gösterici ile) beraber, bir "danisik toplantisi" yapilir. þakinlar dükünler belirlenir, darginlar baristirilir, borçlar ödenir. Hak belli olur, sorusu yaplacaklar seçilir. Haberci, peyik haber verir, 12 hizmet sahipleri belirlenir. iznikçi temizlikten sorumludur, hem cem evinin, hem gönüllerin temizliginde, Cemevi hazirlanir, canlar davet edilir. Layik olan geçer esikten. Bekçi bekler kapiyi disariyi, içeriyi. Canlar, canin teslim eder ona, su uyur düman uyumaz, gelip bir edepsiz muhabbeti bozar. iman kuzu, þeytan kurt, akil bekçidir. Bekçi olmazsa kurt kuzuyu ne eder. Cemde elinde asas ile Gözcüdüzen ve süküneti salar. Gözcünün elindeki "ása" edepli durana, dogru söze, göz, kulak , gönül verene degmez. çeraci, delili uyandirir, cem evi bilim ve sevigi nuruyla aydinlanir. Rehber talibi (yola girmek isteyen canlari) getirir Pir´in ve canlarin huzuruna. Talip el alir, dil alir, öz bulur meydanda. Klavuzsuz kuþ uçmaz, rehber yolcunun klavuzudur. Hz. Ali Postunda oturur.
Talip olan can dardadir. Boynunda tisent bagli, Enel-Hak dedigi için asilan; bas egilmis eller yanda, Halaci MANSUR´un daridir bu. Ve diz üstü oturur talip, Nesimi darina, inanci için derisi yüzülen Seyit Nesimi gibi, kendi derisi, post olur kendine. Ve talip karninda hançer, eleri gösünde, gövde egilmiþ yere, Fazli darindadir. Ve talibin ayakta, ayaklar möhürlüdür. Hz. Hüseyin gibi, kanayan yarasin göstermemek için kapatir, sol ayak basparmagini, sag ayak basparmagi ile. Ve böyle ikrar (söz) verir talip. Pirin sesi kulanda iniler, "gelme, gelme, dönme dönme, gördügünü ört, görmediðini söyleme, eline beline diline sahip ol. Ol söz verme, öl sözünden dönme. "Seni senden aldik sana geri verdik, kendine sahip ol. ikrarin kadim olsun. Kendini bilen Hak da bilir, yalin ayak, bas, açik, semaha kalkar Semahci canlar. Kendinde kendini bulmak için, Enel-Hak olmak için, yürürler gerçege doru, pervane olup uçarlar, turnalar gibi, kendinden kendine, gönülden gönüle. Ve yanktir sazin namesi Zakir (ozan) elinde. Gönülere coku verir, dile hikmet verir. Zakire imam Cafer ilmi söyletir, telli kuran (saz). Zakir sözün atesi, telin alevi ile piirir çig canlari. Siper olur, haber olur, dil olur, gönül olur, Hak olur, halk olur, soran olur, veli olur, saz Zakirin elinde. Söyler Hak-Muhammet-Ali´den, Sah Hatayi´den Pir Sultan´dan, yigitlerden, Kerbeladan, imamlardan, dünden bu günden, insandan insana.
12 Hizmet ehli çagrilir meydana. Hizmet kusagi balanir bellerine. üzüm tanesi gelir dem olur, pir elinden içen mihmam olur. Nefsini yenen ona hükm edendir. Halk ile iyi olan hak ile iyi olandir. Dört kapi selam verilir; seriat, tarikat, marifet, hakikat nedir bilesin, yol isiz degildir, her kapnin sualini verip, ancak öyle geçersin. Yüreklerde ateþ sönmez ki, Yezit bir semboldür, zalimler unutulmaz ki. Kerbela çölünde Saki su ile sehitlere varmaz ki. Sivas beleda da ayni, yanar canlar ateþ duman, kan içinde susuz. Sakka suyu þah Hüseyin askinadir, içene, göçene rahmettir, yere bereket, yüreklere sefkattir, o zemzemdir, müminin derdine dermandir. Sofra Halil ibrahim sofrasi, lokma herkesin lokmasi. Elimde yoktur terazi, canlar hakkina oldumu razi diye sorulur. Destursuz lokma yiyene, kurban kestirilir öbür cemde, bu da sofranin cilvesidir. Kurban´a Kurbanciya, sofraya, sofraciya, çalisip kazanana, pisirene, getirip götürene gülbang (dua) okunur. Müsayip olur (yol kardesi) evli canlar cemde, sonsuza dek. üstlerine kefen örtülür, bu 4 can böylece, ölmeden ölürler, ölmez olurlar. Ve eslerinden gayri herseyleri ortaktir, sevabida günahida, bir birinden sorumludurlar, topluma karsi. Ferras-in meydana çaldigi süpürke ile hem meydani hem gönülleri temizler, kötülüklerden pisliklerden. Aci izdirapta vardir cemde."Bizde hata, sizler ata." "Gönül kalsin, yol kalmasin" "Gelin canlar bir olalim." Kisa çöpün hakkini, uzun çöpten alalim. Yoldan düþenin yeri düskünler meydandýr. "Izdirap bir bedenin, yara tüm gönüllerindir". Suçluyu bagislamak, ancak mazlumun hakkdir. Bazen olur bir can geçsede hakkndan, yol geçmez, bu da kamu hakdir, cem erenleri sorar hesabi, keser cezayi. Herkes için aci olsa da, sitemi Zülfükar düþküne degecek, hak yerini bulacak. Mala, cana, þana, güzelige, güvenme, nefsini, dizgin tut, yoksa sorar erenler. Sen mi ulusun, yolmu ulu.?.. Elbete yol ulu... öyleyse. Hele bir yol Cem´e varalim. Hakli haksizi, sevgiyi, dostlugu orda görelim. Bilelim, birleselim, diyelim söyleþelim. "sevelim sevilelim".

Gelin canlar bir olalim. CEM olalim..
 

CEM’DE ON İKİ HİZMET SAHİPLERİ


1. DEDE (Secem’de denilir. Cemi yönetir. Sorunları çözer toplumu aydınlatır eğitir. Hizmet sahibi, Hz Muhammed, Hz Ali, Hacı Bektaş Veli dir.)

2. REHBER (Görgüsü yapılacaklara ve ceme katılanlara yardımcı olur. Hizmet sahibi, Hz Ali dir)

3. GÖZCÜ (Cemde düzeni ve sükuneti sağlar. Hizmet sahibi, Gözcü Er Mustafa, Karaca Ahmed dir)

4. ÇERAĞCI (Çerağın yakılması meydanın aydınlatılması ile görevlidir. Hizmet sahibi, Cabir-ül Ensari, Hadi Ekber)

5. ZAKİR (Deyiş, duaz, miraçlama söyler. Saz çalar. Hizmet sahibi, Bilalı Habeş, Abdüssamet, Yedi Ulu Ozan İmam Bakır, İmam Cafer.)

6. FERRAŞ (Sübürke- Car çalar. Gerekirse Rehbere yardım eder. Hizmet sahibi, Selman Farisi, Selmanı Piripak)

7. SAKKA ( İbriktar El yıkanması ve sakka suyu dağıtır. Hizmet sahibi, Hz Hüseyin, Gulam Kamber, Salmani Pak)

8. SOFRACI ( Kurbancı, kurban ve yemek işlerine bakar. Hizmet sahibi, Muhammed Ensari, Hz İbrahim, Kamber,
Kasap Cömert)

9. PERVANE ( Semahçı semah yapanlar. Hizmet sahibi, Abuzer Gaffari, Hz Fatıma dır. )

10. PEYİK ( Cemi komşulara haber verir. Hizmet sahibi, Amrı Eyyar, Cebrail Musaffa dır.)

11. İZNİKÇİ (Cem evinin temizliğine bakar. Hizmet sahibi, Hüzeymetül Ensari dir.)

12. BEKÇİ (Kapıcı, Cem’in ve cem evine gelenlerin güvenliğini sağlar. Hizmet sahibi, Hz Hasan, Hz Hüseyin dir.)